Oskar Rieding play video

Letos tekmovanje podpira mlade glasbenike iz Ukrajine in imajo brezplačno udeležbo.
Prav tako bomo del zbranih sredstev od prijavnin namenili podpori mladim glasbenikom, beguncem.

ROK ZA PRIAJVO JE PODALJŠAN DO 30.5.2022.

 Ob podpori:

Letos je izšla nova edicija koncertnih miniatur Riedinga v založbi Muzikološkega inštituta SAZU.